บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด (หัวลำโพง)
จากที่ท่านได้นำรถเข้ารับบริการในวันนี้ กรุณาประเมินความพอใจในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ